Održana šesta sjednica OV Vareš

Dana 27.04.2017. godine na rasporedu je bila šesta sjednica OV Vareš. Sjednica je započela u 13:00 sati a završila u 18:15. Sjednici je prisustvovalo 18 od 19 vijećnika. Na sjednici je razmatrano 8 tačaka dnevnog reda:

1.    Prijedlog Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama na području općine Vareš. (usvojen)
-    Izvjestilac: Ermin Musa

2.    Prijedlog Rješenja za utvrđivanje prava vlasništva u korist Čerenić Salema iz Vareša, ulica Nikovac br.48 na građevinskom zemljištu na kojem je izgrađen stambeni objekat. (usvojen)
-    Izvjestilac: Ermin Musa

3.    Izvještaj/izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj-mart/ožujak 2017.godine. (usvojen)
-    Izvjestilac: Općinski načelnik

4.    Izvještaj o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća d.o.o. Vareš za 2016.godinu. (usvojen)
-    Izvjestilac: predsjednik Skupštine JKP i direktor JKP d.o.o. Vareš

5.    Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš u 2016.godini. (usvojen)
-    Izvjestilac: Čedomir Jelić

6.    Informacija o stanju u oblasti privrede i nezaposlenim licima koja se vode kod Biroa za zapošljavanje Vareš po kvalifikacionoj, starosnoj i polnoj strukturi. (usvojena)
-    Izvjestilac: Ermin Musa

7.    Informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica. (usvojena)
-    Izvjestilac: Ermin Musa

8.    Tekuća pitanja