Posjeta predsjednice udruge slijepih i slabovidnih

U posjeti načelniku općine bila je predsjednica udruge slijepih i slabovidnih lica Općine Vareš gosp. Valentina Malbašić. Valentina je na današnjoj skupštini udruge izabrana na novi četverogodišnji mandat i to je bio povod da se upriliči sastanak s načelnikom.

Razgovaralo se o aktuelnoj problematici članova udruge, te o pomoći prilikom realizacije za udrugu bitnih projekata. Neki od projekata su osposobljavanje grada za "bijeli štap" odnosno prilagođavanje pristupa za slijepe i slabovidne te edukacija članova udruge.

Valentina je veoma aktivna u akcijama pomoći, kako članovima udruge tako i drugim ljudima kojima je pomoć potrebna.