Poziv vlasnicima ruševnog objekta - HITNO

Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije općine Vareš ovim putem poziva vlasnike porodičnog stambenog objekta koji se nalazi u ulici Zukići u Varešu, na zemljištu označenom kao k.č.br.1246 i k.č. 1247  K.O. Vareš (n.p.).

Prema podacima katastarskog operata Općine Vareš, predmetni objekat je u posjedu, kako slijedi:

1.    k.č.br.1246 K.O. Vareš, Marković (Slavko) Anđelko  ½
                                                   Marković (Slavko) Radomir ½
2.    k.č. br.1247 K.O. Vareš, Marković (Vojno) Marinko 1/1

Na osnovu podataka Sektora za administraciju PS Vareš, Anđelko Marković ima
prijavljeno prebivalište u Bijeljini, ul.Bore Stankovića br.20, a Radomir Marković takođe u Bijeljini, ul. Kralja Dragutina br.84. U raspoloživim evidencijama Sektora za administraciju PS Vareš nema podataka za osobu Marković Marinko.

Na uredno dostavljen poziv da se javi u Službu za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije, zaprimljen 11.03.2017. godine Radomir Marković se nije odazvao, niti obavijestio Službu o spriječenosti odazivanja, a poziv upućen Marković Anđelku je vraćen sa oznakom „nepoznat na adresi“.

Objekat je duži niz godina nenastanjen i neodržavan, te većim dijelom obrušen pa  zbog stanja u kojem se nalazi , predstavlja potencijalnu opasnost za sigurnost i zdravlje ljudi kao i okolnih objekata.

S obzirom na naprijed navedeno ovim putem još jednom pozivamo vlasnike predmetnog objekta da se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog poziva jave u Službu za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije kod komunalno – građevinskog inspektora (tel.032/848-139) radi poduzimanja mjera za otklanjanje opasnosti od opasne građevine.

U slučaju neodazivanja po ovom pozivu, po isteku ostavljenog roka inspektor će u skladu sa odredbama člana 147. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“ br.1/14) podnijeti prijedlog nadležnoj Službi da rješenjem odredi uklanjanje građevine.