Obilježen dan oslobođenja Vareša od fašizma

Danas 4.4.2017. godine, na godišnjicu oslobođenja Vareša od fašizma načelnik Općine Vareš gosp. Zdravko Marošević je sa saradnicima: Ibrahimom Spahićem - šefom kabineta općinskog načelnika, Leonom Pavlovićem - tajnikom općinskog vijeća Vareš i Rusmirom Berberovićem - pomoćnikom načelnika za civilnu zaštitu položio vijence na spomenik poginulim antifašistima.

Četvrtog aprila 1945. u Vareš su ušle partizanske jedinice i taj dan se smatra oslobođenjem Vareša od fašizma i prije rata je obilježavan kao dan općine. Neki od istaknutih antifašista i narodnih heroja sa područja Vareša su: Rešad Saletović, Sabaheta Saletović, Ambroz  Slugić, Branko Jelić, Josip Čupka, Alojz Mirčić, Danica Pavlić, Salko Čajić, Fadil Karamehić, Akif Saletović, Džafer Saletović, Katarina Juri, Rafo Zlović, Salko Islamović, Safet Parić, Alojz Andrijević.