Održana edukacija o trezorskom poslovanju

U Općini Vareš 03.04.2017. godine održana je edukacija na temu ”Trezorsko poslovanje” koju je održao pomoćnik načelnika za Ekonomsko – finansijske poslove Općine Travnik dipl. ecc Dario Pranjić s ciljem upoznavanja o mjerama, koracima i aktivnostima koje je potrebno preduzeti da bi Općina Vareš u narednom periodu uspostavila Trezorski način poslovanja.

Trezor je osnovna organizaciona jedinica unutar službe za finansije općine u kojoj se obavljaju poslovi koji se odnose na:
•    Planiranje izvršenja  i izvršenja budžeta općine,
•    Vođenje računovodstva i računovodstvenih politika,
•    Upravljanje novcem i vođenje jedinstvenog računa trezora (JRT),
•    Upravljanje neangažiranim sredstvima i imovinom.

Trezor je skup procedura usmjerenih uspješnom upravljanju javnom potrošnjom, kojima se osigurava: fiskalna disciplina, praćenje prioriteta i efikasna upotreba sredstava.

 Prezentaciji su, pored općinskog načelnika prisustvovali svi pomoćnici te šefovi odsjeka i služba za privredu, finansije i trezor.