Direktor Terminala Federacije u posjeti Općini Vareš

Dana 30.03.2017. u posjeti Općini Vareš boravio je v.d. direktor Terminala Federacije gosp. Džemal Bašić. U uvodnoj riječi načelnik je upoznao gosp. Bašića sa stanjem u Varešu, kako sa tekućom problematikom tako i sa određenim pomacima koji se u zadnjem periodu dešavaju. Ključni problem je nezaposlenost i nemogućnost općine da raspolaže zapuštenom imovinom firmi koje su prije rata radile u Varešu a sada su zatvorene.

Gospodin Bašić je izašao s konkretnim i za Vareš veoma povoljnim prijedlogom, a to je ponovno puštanje u rad akvaterminala koji se nalazi u Maloj rijeci, te prebacivanjem na općinu svih pratećih objekata koji se nalaze u sastavu terminala kako bi se isti ponudili potencijalnim investitorima.

Puštanjem u rad terminala otvorilo bi se cca 60 novih radnih mjesta. Ovaj terminal je specifičan po svom kapacitetu i načinu pretakanja gdje se za pretakanje koristi energija vode. Plan je da se terminal pokrene do 2022. godine a ako okolnosti dozvole i puno ranije. Što se tiče pratećih objekata, općina bi dobila na raspolaganje jednu halu cca 1000 metara kvadratnih te još par manjih poslovnih objekata.

Svi objekti se nalaze u neposrednoj blizini regionalnog puta R444, a za puštanje u rad terminala bila bi osposobljena i željeznička pruga.