Održana prezentacija na temu „Financijsko upravljanje i kontrola“

U Općini Vareš 21.02.2017. godine održana je prezentacija na temu „Financijsko upravljanje i kontrola“ u organizaciji SEVOI GRUPA d.o.o. s ciljem upoznavanja sa Zakonom o financijskom upravljanju i kontroli koji je izašao u svibnju 2016. godine.

Ovim zakonom uređuje se finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisuju zajednički okvirni principi i standardi za uspostavljanje, razvoj i implementaciju sistema FUK-a u javnom sektoru u Federaciji.

Također, utvrđuju se odgovornosti za uspostavljanje, razvoj i implementaciju sistema FUK-a, te nadležnosti Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva finansija (CHJ FMF) i drugih organizacija u javnom sektoru u Federaciji (korisnici javnih sredstava) u provođenju sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru.
 
Prezentaciju je održala direktorica prodaje SEVOI GRUPA d.o.o., gđa Zikreta Tubić. Prezentaciji su, pored općinskog načelnika prisustvovali svi pomoćnici te šefovi odsjeka.