Predstavljen "Protokol o saradnji za lokalni razvoj”

Dana 01.02.2017. je u kabinetu načelnika općine Vareš predstavljen "Protokol o saradnji za lokalni razvoj” između općine Vareš i  projekta "Lokalni integrisani razvoj" (LIR) koji finansira Evropska unija a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Protokolom se utvrđuju konkretni ciljevi, plan i dinamika aktivnosti koje će se realizovati u 2017. godini a koji će omogućiti provedbu razvojnih prioriteta općine Vareš sa ciljem direktnog i trajnog poboljšanja životnog standarda svih njenih građana.