Komesar MUP-a ZDK Semir Šut posjetio Općinu Vareš

Općinu Vareš 01.02.2017. godine posjetio je policijski komesar MUP-a ZDK Semir Šut zajedno s načelnikom PU Olovo Mehom Bajrićem i zapovjednikom PS Vareš Edinom Karamustafićem. Predstavnici MUP-a razgovarali su s načelnikom Zdravkom Maroševićem o aktuelnoj situaciji i općenito o stanju sigurnosti u Varešu.

„Ovo je redovna posjeta policijskog komesara Policijskoj stanici ali i općinskom načelniku u okviru njegovih aktivnosti. Zanimalo ga je kakva je situacija u Varešu i kakva je suradnja s policijom i kako mi vidimo probleme s kojima se susrećemo. Upoznao sam komesara sa stanjem sigurnosti i izrazio zadovoljstvo dosadašnjim radom i suradnjom s policijom.

Dotakli smo se tema za koje nisu krivi u policiji ali ni općinski načelnik i njegove službe, tu konkretno mislim na prometnicu kroz grad koja se karakterizira kao regionalni put, jer put kao takav ima zakon koji regulira promet na njemu, a kada bi se takav zakon primjenjivao na glavnoj gradskoj ulici doveo bi do ogromnih problema, odnosno gotovo da je nemoguće ga provoditi. 

Tu konkretno mislim na zaustavljanje i parkiranje jer mi moramo ispunjavati sve svoje obveze kada je snadbijevanje u pitanju i sve ostale aktivnosti, i zamolio sam komesara da se zakonske mjere po ovom pitanju sprovode u nekoj minimalnoj mjeri.

Punu podršku sam dao radu policije kada su brzina i alkohol u pitanju, čak sam zatražio da se takve aktivnosti i pojačaju jer ovo su dva segmenta koja odnose najviše ljudskih života u prometu, a ljudski životi su na prvom mjestu. Također, zatražio sam da se vrši pojačana kontrola tereta koji prolazi kroz Vareš, te se nadam da će se i po ovom pitanju dosta toga učiniti.

Izrazit problem predstavlja i manjak broja policajaca s obzirom na površinu naše općine ali i nacionalnu zastupljenost koju itekako treba ispoštovati“, rekao je općinski načelnik Zdravko Marošević nakon sastanka.

„Vjerujem da će građani vrlo brzo primijetiti rezultate današnjih razgovora, ali isto tako pozivam sve građane da se aktivno uključe u pomaganju u radu policije“, naglasio je načelnik Marošević.