Održana treća sjednica O.V. Vareš

Dana 31.01.2017. godine održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Vareš sa početkom u 16,00 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Kenan Kamenjaš. Sjednica se odvijala po sljedećem dnevnom redu koji je jednoglasno je usvojen.

1.    Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Vareš.
-    Odluka je usvojena.
2.    Prijedlog budžeta/proračuna Općine Vareš za 2017. godinu.
-    Odluka je usvojena.
3.    Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za 2017. godinu.
-    Odluka je usvojena.
4.    Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1m2 korisne stambene površine na području općine Vareš za 2016. godinu.
-    Odluka je usvojena.
5.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga i visine naknade za priključno mjesto.
-    Odluka je usvojena.
6.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima.
-    Odluka je usvojena.
7.    Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU Dom zdravlja Vareš.  
-    Zaključak je usvojen
8.    Nacrt Odluke o usvajanju Strategije integrisanog razvoja Općine Vareš za period 2017-2026. godine.
-    Utvrđen je Nacrt Odluke i o istom će se sprovesti javna rasprava.
9.    Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor u regulirane organe.
-    Rješenje je usvojeno.
10.    Informacija o radu Policijske stanice Vareš, sa ocjenom stanja bezbjednosti za 2016. godinu.
-    Informacija je primljena k znanju.
11.    Informacija o projektima obnove stambenih jedinica u 2016. godini.
-    Informacija je primljena k znanju.
12.    Tekuća pitanja

 Sjednica je trajala do 22:00 sata.