Javna rasprava - Nacrt budžeta za 2017. godinu

Na temelju člana 33. Statuta Općine Vareš – prečišćeni tekst, broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine i Zaključka Općinskog vijeća Općinski načelnik Općine Vareš, raspisuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu budžeta koja će se održati 13.01. 2017. u 14:00 sati u općinskoj sali.

Kompletan poziv i Nacrt budžeta preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni poziv za 2017 godinu.pdf199.86 KB
NACRT PRORAČUNA ZA 2017.GODINU.xls330 KB
Nacrt - dluka o izvrsenju proracuna za 2017.pdf361.38 KB