Kalendar događaja za 2017. godinu

U okviru nove Strategije razvoja  općine Vareš, koja je rađena po novoj Metodologiji za integrirano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO), poseban značaj dat je suradnji sa iseljenim stanovnicima Vareša i razvoju turizma. U tu svrhu urađen je prvi put Kalendar događaja na području općine Vareš u 2017.g. koji obuhvata najvažnije vjerske, kulturne, sportske i rekreativne sadržaje. Obzirom da vjerojatno ima još događaja koji se nisu našli u Kalendaru, molimo sve one koji imaju prijedloge i primjedbe na isti, da se jave na telefon 032/848-148 ili na e-mail: boskoandric07@gmail.com.
Kalendar preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Kalendar događaja za 2017.pdf145.4 KB