Poziv vlasnicima ruševnog objekta - HITNO

Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije općine Vareš ovim putem poziva vlasnike porodičnog stambenog objekta koji se nalazi u ulici Benići u Varešu, na zemljištu označenom kao k.č.br.771  K.O. Vareš (n.p.).
Prema podacima katastarskog operata predmetni objekat je udijelom 1/1 u posjedu Islamović (Mujo) Mufida.

Prema podacima Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Visokom, pravo susvojine na kući je uknjiženo na sljedećim licima:

1.    Avlijaš (.) Viktorija R. Čuraković , udio 1/4
2.    Islamović (Mujo) Mufid), udio ¾

Na osnovu podataka Sektora za administraciju PS Vareš, Avlijaš ,rođ. Čuraković
Viktorija nema prijavljeno prebivalište u općini Vareš, a Islamović (Mujo) Mufid ima prijavljeno prebivalište u općini Vareš na adresi ul.Put mira br.6. Na uredno dostavljen poziv da se javi u Službu za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije, u ostavljenom roku Islamović Mufid se nije odazvao niti obavijestio Službu o spriječenosti odazivanja.

Objekat je duži niz godina nenastanjen i neodržavan, te zbog  fizičke dotrajalosti dalje ne može služiti svojoj namjeni, a usljed oštećenja koja ugrožavaju stabilnost građevine i mogućeg urušavanja, predstavlja potencijalnu opasnost za sigurnost i zdravlje ljudi kao i okolnih objekata.

S obzirom na naprijed navedeno ovim putem pozivamo vlasnike predmetnog objekta da se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog poziva  jave u Službu za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije  kod komunalno – građevinskog inspektora (tel.032/848-139) radi poduzimanja mjera  za otklanjanje opasnosti od opasne građevine.

U slučaju neodazivanja ovom pozivu, po isteku ostavljenog roka inspektor će u skladu sa odredbama člana 147. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“ br.1/14) podnijeti prijedlog nadležnoj Službi da rješenjem odredi uklanjanje građevine.

PrilogVeličina
Poziv-ruševni objekat.pdf208.31 KB