Održan prvi međustranački sastanak novog saziva Općinskog vijeća

Dana 14.11.2016. godine održan je međustranački sastanak kojim je predsjedavao načelnik općine gosp. Zdravko Marošević, a kojem su prisustvovali: sekretar Općinskog vijeća Leon Pavlović, Fadila Turki (SPU), Kenan Kamenjaš (SDA), Branko Romić (SDP), Fahrudin Brkić (SBB), Mladen Suljuzović (DF), Mario Mirčić (HDZ), Ismet Abdulahović (BPS) i Elvir Rožajac (Naša stranka).

Na sastanku je dogovoreno da konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća bude održana 29.11. 2016. godine sa početkom u 16,00 sati, te je utvrđen sljedeći dnevni red:
  • Odluka Centralne izborne komisije BiH o potvrđivanju rezultata lokalnih izbora 2016. godine i Informacija Općinske izborne komisije Vareš o provedenim lokalnim izborima u BiH 02.10.2016. godine na području općine Vareš.
  • Davanje i potpisivanje svečane izjave i izjave o upoznavanju i prihvatanju Etičkog kodeksa od strane vijećnika s ovjerenim mandatima.
  • Izbori:

a)    Komisije za izbor i imenovanje,
b)    Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš,
c)    Zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš.

  • Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj – septembar/rujan 2016. godine.
  • Izvještaj o radu i poslovanju JPU „Dječje obdanište Vareš“ u 2015. godini.
  • Izvještaj/Izvješće o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš, za prvo polugodište 2016. godine.
  • Informacija o stipendiranju i stipendistima općine Vareš u školskoj 2015/2016. godini.
  • Informacija o postignutom uspjehu u školskoj 2015/2016. godini u OŠ „Vareš“, OŠ „Vareš Majdan“ i MSŠ „Nordbat-2“ Vareš.
  • Informacija o ostvarenoj saradnji i realiziovanim projektima NVO sektora sa područja općine Vareš sa posebnim osvrtom na rad udruženja iz oblasti kulture i sporta.
  • Tekuća pitanja.