Projekat "Ti se osnaži, posao potraži"

U sklopu projekta "Ti se osnaži, posao potraži" pod pokroviteljstvom BH Telecoma Organizacija ratnih vojnih invalida "Vareš 92" Vareš je dana 01.11.2016. godine, sa početkom u 10:00 sati organizovala okrugli sto na temu zapošljavanja nezaposlenih RVI –a i članova njihovih porodica. Prisutni članovi su upoznati sa ciljevima Projekta „Ti se osnaži, posao potraži“, gdje su im pojašnjeni ciljevi istog kako slijedi:

Omogućiti sticanje teorijskog i praktičnog znanja za dodatno usavršavanje  nezaposlenih RVI-a i to pomoću neformalnog obrazovanja, učenja stranih jezika, informatičkog usavršavanja te savjetovanja, usmjeravanja i informisanja o načinu konkurisanja, kvaliteti aplikacije, dodatnoj edukaciji i drugim značajnim stvarima.

Implementacija projekta se bazira na organizovanju Okruglih stolova na kojima će se naši članovi upoznati sa najlakšim načinom dolaska do posla, u skladu sa njihovim znanjima, vještinama i mogućnostima.
 
Kroz ovaj projekat podrške nezaposlenim RVI-a, omogućeno je ovoj ciljnoj grupaciji sa područja općine Vareš da se mogu obratiti i tražiti stručnu pomoć prilikom pisanja CV-a, motivacionog pisma i obavljanja intervjua za posao, informisati se o mogućnostima za posao kao i posavjetovati se o pravilnom načinu apliciranja i konkurisanja za posao.

Kurs informatike je namijenjen isključivo direktnim korisnicima projekta, a na kojem će isti, teoretski i praktično, biti upoznati sa radom na računarskim programima.

Također, članovi RVI su upoznati sa projektima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.