Prezentirani rezultati projekta "HELP"

U petak 07.10.2016. godine održana je prezentacije ostvarenih rezultata u sklopu projekta "Izgradnja održive ekonomije kroz razvoj MSP i turističkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini". Gosti na prezentaciji su bili: Frank Werner, šef ekonomskog odjela njemačkog veleposlanstva u BiH; Timo Stegelmann, regionalni predstavnik HELP-a; Zora Dujmović, ministrica kulture i sporta Federacije BiH; Osman Buza, pomoćnik ministra za privredu u Vladi Ze-do kantona.

U sklopu prezentacije članovi kluba "KES Perun VA" izveli su pokaznu vježbu vertikalnog spuštanja a ispred zgrade općine postavljen je sajam domaćih proizvoda čija je proizvodnja potpomognuta ovim projektom.

Projekat "Izgradnja održive ekonomije kroz razvoj MSP i turističkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini" 3,5 godine provodila je njemačka organizacija HELP u suradnji sa lokalnim partnerom KES Perun-Va. Glavni fokus projekta bio je potpora održivom razvoju lokalne ekonomije.

Glavni cilj projekta bio je da se olakša održivi ekonomski razvoj kroz potporu jačanju privatnog sektora, očuvanju starih zanata, razvoju usluga i potporu razvoju privatnih turističkih kapaciteta. Realizirana su ulaganja u formi dodjeljivanja grantova malim poduzetnicima u sektoru usluga i turizma,za standardizaciju i kategorizaciju turističkih kapaciteta, kao i u razvoj kapaciteta turističke organizacije, kroz ulaganje u turističku infrastrukturu, signalizaciju, gradnju nadstrešnica za odmor, izrada promotivnog materijala.

Tako je obilježeno novih 86 km staza na planinama (općina Vareš sada ima 180 km obilježenih staza), postavljeno je 150 signalizacijskih tabli, 17 nadstrešnica za odmor i 16 orijentacijskih mapa. Zahvaljujući ovom projektu općina Vareš je sada potpuno pokrivena turističkom signalizacijom potrebnom za planinare, pješake i turiste. Sve ove aktivnosti čine bazu za razvoj turističke ponude koje će se u narednom periodu obogaćivati.

U 2013. i 2014. godini završen je dio projekta koji se odnosio na poljoprivredu i usluge u zanatstvu. Help je isporučio traženu opremu za 15 korisnika iz oblasti poljoprivrede i zanatstva. Korisnici su dobili plastenike, moto-kultivatore i priključnu poljoprivrednu mehanizaciju za traktore (freze, grablje, plugove), košnice pčela i opremu iz pčelarstva kao i opremu iz oblasti zanatstva.

Više slika pogledajte u FOTOGALERIJI