Obavijest - izbori 2016

Obavještavaju se registrovane političke stranke, kao i fizička lica koja u ime i po nalogu političkih stranaka vrše lijepljenje predizbornih plakata, da je odredbama člana 13. Odluke o komunalnom redu općine Vareš br. 01-100/10 od 05.05.2010. godine, propisano da se plakati, oglasi i slične objave mogu postavljati bez posebne urbanističke saglasnosti Službe za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije samo na oglasnim tablama i u oglasnim ormarićima.
 
Istim članom navedene Odluke je propisano da se, izuzetno, predizborni plakati mogu postavljati i na druga mjesta koja odredi Općinski načelnik, a političke stranke su dužne nakon provedenih izbora iste ukloniti  o svom trošku ili će to učiniti komunalno-građevinski inspektor o trošku političke stranke.

Odredbama Odluke o komunalnom redu općine Vareš zabranjeno je postavljanje plakata i sličnih objava izvan dozvoljenih mjesta, a naročito na fasadama zgrada, drveću, rasvjetnim stubovima, stubovima saobraćajne signalizacije i drugim sličnim objektima bez  urbanističke saglasnosti.

Nadzor nad primjenama odredbi Odluke o komunalnom redu općine Vareš vrši komunalno – građevinska inspekcija i eko policija, a za postupanje protivno naprijed navedenim odredbama propisane su i novčane kazne, i to za pravna lica u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 200,00 do 1.000,00 KM , te za fizička lica od 300,00 do 1.000,00 KM.

Općinski načelnik
Kovačević Avdija, dipl. pravnik
PrilogVeličina
Obavijest izbori 2016.pdf197.44 KB