Obavještenje - svečana sjednica OV Vareš

Obavještavamo građane općine Vareš, da će se Svečana sjednica Općinskog vijeća Vareš u povodu Dana općine Vareš, održati u UTORAK 16.augusta/kolovoza 2016. godine, u velikoj sali Općine Vareš sa početkom u 14,00 sati.