Poziv vlasnicima ruševnog objekta

Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije općine Vareš ovim putem poziva vlasnike porodičnog stambenog objekta koji se nalazi u ulici Jušići u Varešu, na zemljištu označenom kao k.č.br.693 K.O. Vareš (n.p.).
 
Prema podacima katastarskog operata predmetni objekat je u posjedu Stanišić (Miloš) Dušanke. Objekat je duži niz godina nenastanjen i neodržavan, te zbog  fizičke dotrajalosti dalje ne može služiti svojoj namjeni, a usljed urušavanja predstavlja potencijalnu opasnost za sigurnost i zdravlje ljudi i okolnih objekata.
Kako  ne raspolažemo  podacima o sadašnjim vlasnicima objekta i njihovim trenutnim adresama, to ih  ovim putem pozivamo  da se u roku od 30 (trideset) dana od dana objave  ovog poziva jave u Službu za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije  kod komunalno – građevinskog inspektora (tel.032/848-139) radi poduzimanja mjera na  uklanjanju opasnosti od ruševne  građevine.

U slučaju neodazivanja ovom pozivu , po isteku ostavljenog roka, komunalno – građevinski  inspektor će u skladu sa odredbama člana 147. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl. novine Zeničko – dobojskog kantona“ br.1/14 i 4/16) podnijeti prijedlog nadležnoj Službi da rješenjem odredi uklanjanje građevine.