Federalna ministrica kulture i sporta gosp. Zora Dujmić u posjeti Varešu

U službenoj posjeti općini Vareš dana, 28.06.2016. godine bila je Federalna ministrica kulture i sporta Zora Dujmović. U kabinetu općinskog načelnika razgovarala je s načelnikom Avdijom Kovačević, predsjedavajućim Općinskog vijeća Vareš Zdravkom Marošević i višim referentom za turizam i praćenje projekata Boškom Andrićem.

Razgovaralo se o svim aspektima kulture i kulturnih zbivanja na području općine Vareš i o mogućnostima koje Federalno ministarstvo kulture i sporta može podržati. O današnjem sastanku ministrica Dujmović je kazala: „Tema današnjesastanka je preliminarni dogovor oko organiziranja manifestacije „20 godina Europskog nasljeđa“ gjde će se promovirati kulturna baština ovog kraja. Federalno ministarstvo se ove godine odlučilo na Olovo i olovski kraj gdje će se bazirati na kulturu ovog kraja, a kako  je općina Vareš usko vezana s ovim krajem, odlučeno je da se zajednički uključe u ove aktivnosti.

Okvirni plan je da manifestacija započne 26.10. i traje sve do 28.10.2016. godine. Dosta kulturnih spomnika ima na području općine Vareš ali i na području Olova, i sve te znamenitosti bit će uključene u ovaj projekt.

U ovaj projekt bit će uključeno dosta osnovnih škola u FBiH do eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti, a završetak bi se odnosio na izdavanje Zbornika radova koji će se odnositi na Europske dane nasljeđa. Razgovarano je o važnim projektima za općinu koji mogu bit uključeni u okviru Javnog poziva koji će ministarstvo raspisati za nekoliko dana.

Prezentirano mi je dosta kulturnih zbivanja ali i drugih značajnih stvari za koje nisam znala da postoje ne samo u Varešu nego i u cijeloj Federaciji i sigurna sam da će ovo ministarstvo dati doprinos ovoj lokalnoj zajednici na realizaciji nekih od projekata.“

Vjerujemo da će kultura naći svoj put i u Varešu, a tome ide u prilog posjeta ministrice Dujmović, koja je druga po redu u ovom mjesecu na prostorima naše općine.