Počela implementacija projekta "Lokalni integrirani razvoj"

Nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i Sporazuma u Doboju 31.5. i održavanja Seminara u Neumu 13. i 14.6.2016.g. započela je realizacija projekta “Lokalni integrirani razvoj” koj financira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat obuhvata 21 općinu u Bosni i Hercegovini (među njima i Vareš), a omogućit će sveobuhvatan i održiv društveno-ekonomski razvoj, poboljšanje dobre prakse upravljanja i razvoj lokalne infrastrukture i usluga u tim općinama i gradovima.
 
Projekt je vrijedan 6,6 milijuna eura, trajat će 3 godine i osim izrade Strategije lokalnog razvoja financirat će se i neki od projekata iz tih Strategija koji  će podržati 30 mikro, malih i srednjih preduzeća, te 300 seoskih domaćinstava i 100.000 korisnika.

Općina Vareš je imenovala Razvojni tim od 15 ljudi, strateške radne grupe iz 3 sektora (društveni, ekonomski i okoliš) koje broje 19 članova i partnersku grupu od 50 osoba.