Član predsjedništva BiH gosp. Dragan Čović posjetio Vareš

Danas 31.05.2016. godine Općinu Vareš posjetila je delegacija na čelu sa članom predsjedništva BiH gosp. Draganom Čovićem. Delegaciju su, osim gosp. Čovića, sačinjavali: gosp. Borjana Krišto - dopredsjedateljica ZD PS BiH, gosp. Niko Lozančić - savjetnik u kabinetu gosp. Čovića, gosp. Josip Martić - ministar prostornog uređenja FBiH, gosp. Denis Lasić - ministar prometa i komunikacija FBiH.

Posjetu Varešu započeli su sastankom u velikoj sali Općine Vareš gdje su ih dočekali Predsjedavajući OV Vareš gosp. Zdravko Marošević i načelnik Općine Vareš gosp. Avdija Kovačević sa suradnicima. Načelnik je upoznao goste sa aktualnim projektima koji su pokrenuti od strane Općine Vareš i zatražio podršku posebno u realizaciji infrastrukturnih projekata kao što su ceste i vodovodi. Načelnik je naglasio da je Općina trenutno u fazi izrade novog dokumenta Strategije razvoja koji će biti urađen u suradnji sa UNDP-om, a sama izrada dokumenta i realizacija strategije će u značajnoj mjeri ovisiti od podrške viših nivoa vlasti.