Posjeta delegacije iz Turske i potpisivanje sporazuma o saradnji

Danas 06.05.2016. godine delegacija iz turskog grada Oğuzeli na čelu sa načelnikom Mehmet Sait KILIÇ je posjetila Općinu Vareš. Tom prilikom potpisan je sporazum o saradnji dvije općine. Do saradnje je došlo na osnovu inicijative od strane Općine Vareš i uz pomoć udruženja BIGMEW.

Razmatrana je mogućnost uspostavljanja partnerstva i saradnje Općine Vareš sa nekom od općina u Turskoj. Općina Oğuzeli – Gaziantep u Republici Turskoj je prva prihvatila inicijativu i iskazala interes da uspostavi saradnju sa Općinom Vareš donošenjem Odluke o bratimljenju  01. 12. 2015. godine. Uspostavljanje partnerskih odnosa i saradnje sa Općinom Oğuzeli – Gaziantep u Republici Turskoj trebalo bi da rezultira razmjenom na kulturnom, sportskom i privrednom nivou što bi donijelo boljitak za obje zajednice.

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbama člana 22. i člana 116. Statuta Općine Vareš-prečišćeni tekst, broj: 01-162/12 od 11.09.2012.godine, kojim je utvrđeno da Općina Vareš može uspostaviti trajnu prijateljsku saradnju i druge oblike saradnje sa lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država u skladu sa općinskom odlukom.

O uspostavljanju saradnje odnosno sklapanja sporazuma o saradnji te sadržaju i oblicima saradnje odlučuje Općinsko vijeće, pod uslovima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

Kompletnu fotogaleriju posjete i potpisivanja sporazuma pogledajte OVDJE.

Sporazum možete preuzeti u prilogu!

PrilogVeličina
Sporazum o saradnji Vares - Ouzeli BOS.pdf245.42 KB