IFAD - Projekat razvoja ruralnog poslovanja

U okviru IFAD projekta pod nazivom „Projekat razvoja ruralnog poslovanja“ Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je putem javnog poziva izabrana kao pružalac usluga za komponentu 1 projekta pod nazivom „Podrška ruralnim biznisima“, s ciljem indentificiranja potreba aktera na tržištu poljoprivrede projektnog područija, (malih poljoprivrednika, ruralnih poduzetnika i poljoprivrednih udruženja i zadruga), te izrade prijedloga mjera podrške i sufinansiranja od strane projekta.

Projektom upravlja, u ime ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ured za koordinaciju projekata (PCU), a financira ga Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD) u BiH, a naša općina Vareš je sastavno područije projekta u naredne 3 godine tokom kojih će se implementirati projekat.

U cilju što kvalitetnije realizacije projekta pozivamo sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da prisustvuju prezentaciji ove komponente Projekta razvoja ruralnog poslovanja – komponenta 1,  koja će se održati dana 06.05.2016 godine u 11,30 minuta sati u velikoj Sali općine Vareš. Prezentaciju će održati predstavnici SERDE. U okviru ove komponente biće prestavljen vid saradnje i podrška poljoprivrednim proizvođačima i udruženjima/zadrugama u okviru projekta.