Prezentacija uredbe FBiH o poticanju zapošljavanja

U općinskoj dvorani Vareš, dana 26.02.2016. godine održana je prezentacija „Poticajne mjere upošljavanja i samozapošljavanja“ koju je organizirala JU Služba za zapošljavanje ZDK. Ispred JU Služba za zapošljavanje ZDK obratio se direktor Marinko Kelavić sa suradnicima, uz g. Kelavića još su se prisutnima obratili šefica Biroa za zapošljavanje Vareš Jasna Svinčicki Operta, Mario Marošević predsjednik Udruženja poslodavaca Vareš i načelnik općine Vareš.

U svojim izlaganjima istaknuta je mogućnost zapošljavanja i samozapošljavanja kroz dva vida i to zapošljavanje osoba od 15 do 30 godina i samozapošljavanje osoba starijih od 18 godina. Uvjet za oba kriterija je da su osobe prijavljene na Biro za zapošljavanje najmanje 30 dana prije nego se podnese prijava.

Ukupna vrijednost sredstava kao poticaj zapošljavanju  osigurala je Vlada FBiH u iznosu od  9.385.000 KM. Prijava na Javni poziv može se odraditi putem web stranice Federalnog  zavoda za zapošljavanje www.fzzz.ba ili dolaskom u matični Biro za zapošljavanje. Poticaj je osiguran za godinu dana s plaćenim doprinosima i minimalnom plaćom, a uvjet je da poslodavac zadrži radnika još godinu dana. Isto se odnosi i na poticaj samozapošljavanja.

Ovo je prilika za sve nezaposlene, a pogotovo u Varešu jer je na birou s krajem mjeseca siječnja evidentirano 1312 nezaposlenih, od tog broja 80 je sa visokom stručnom spremo među kojima je 24 sa zvanjem magistra.