Radionica „Organska certifikacija u poljoprivrednoj proizvodnji”

Dana 16.02.2016. godine u okviru realizacije Help projekta za 2016 godinu održana je radionica „Pokretanje organske certifikacije u poljoprivrednoj proizvodnji”, u organizaciji BeHaBIOCert zadruge za organsku kontrolu i certifikaciju iz Sarajeva.

Prezentacija je bila sastavni dio projekta  „Izgradnja održive ekonomije kroz razvoj MSP i turističkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini“, koji implementira njemačka nevladina organzacija Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V. a finansira Vlada Savezne Republike Njemačke. Učešće na radionici je bilo besplatno. Edukaciji i radionici je prisustvovalo 40 poljoprivrednih proizvođača, predavači su bili stručni saradnici BEHABIO Certa  g-din. Ešref Maksumić i g-đica. Altijana Fejzić, a teme radionice su bile:

  • Organski uzgoj: metode, postupak, kontrola i certifikacija, s posebnim osvrtom na osnovne informacije o pravilima organske proizvodnje, normama Evropske unije, posebno EN 17065
  • Organska biljna proizvodnju,
  • Organsko stočarstvo
  • Organsko pčelarstvo
  • Prerada organskih proizvoda i propisi u vezi sa označavanjem i prometom organskih proizvoda, Pravilnik 834/2007,
  • Postupak certifikacije od podnošenja aplikacije do izdavanja certifikata