Odbijena tužba firme BBM

Sud Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vijeću za upravne sporove sastavljenom od sudija Jadranke Brenjo, kao predsjednika vijeća, Davora Žilića i Maide Bikić, kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Natalije Peštović, u upravnom sporu tužitelja Zajedničko poduzetništvo "BBM" d.o.o. Sarajevo i "BBM VAREŠ" d.o.o. Vareš, zastupani po punomočniku Varunek Goranu, advokatu iz Sarajeva, ul.Džidžikovac 5, protiv rješenja broj: UP2-01-07.1-550-06115 od 18.06.2015. godine, tuženog Ureda za razmatranje žalbi BiH, u upravnoj stvari javnih nabavki, na nejavnoj sjednici održanoj dana, 20.11.2015. godine, donio je slijedeću odluku: Tužba se odbija.

Kompletnu presudu preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Presuda BBM.pdf1.1 MB