Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (,, Sl.novine Ze-do kantona,, broj: 8/19), člana 11. Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Vareš, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br:01-01-638 /20 od 26.02.2020. godine, JU Dom zdravlja Vareš raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos.

Oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas za prijem u radni odnos.pdf171.52 KB