Poziv na javnu raspravu

u skladu sa instrukcijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, pozivamo građane, predstavnike predškolskih i drugih odgojno-obrazovnih ustanova, naučnih institucija, predstavnike političkih stranaka, predstavnike udruženja građana, predstavnike javnog informisanja kao i sve druge zainteresirane subjekte sa područja općine Vareš da prisustvuju Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona.

Javna rasprava će se održati 20. 02. 2020. godine (ČETVRTAK) u prostorijama Općine Vareš sa početkom u 12,00ʰ

Nacrt zakona preuzmite OVDJE!