Obavijest

Obavještavaju se demobilizirani branioci da mogu preuzeti i podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Općine Vareš, na šalteru službe ili u sobi broj 15. i 39.

Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ostvaruju demobilizirani branioci  sa navršenih 65 godina života pod uvjetom da su bili pripadnici oružanih snaga najmanje 12 mjeseci te ako ostvaruju mjesečne prihode u iznosu do 174,03 KM. 

Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu mogu ostvariti i demobilizirani branioci  sa navršenih 57 godina života, pod uvjetom da su bili pripadnici oružanih snaga najmanje 12 mjeseci i da su prijavljeni kao nezaposlene osobe kod zavoda za zapošljavanje najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva te ako ostvaruju mjesečne prihode u iznosu do 174,03 KM.