Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš

Na osnovu člana 27. i 29. Zakona o ustanovama (Službeni list RFBiH, broj 6/92,8/94), člana 14. Pravila Javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš  i Odluke Upravnog odbora  JU  Centar za kulturu i edukaciju Vareš broj 02-03-52/23 od dana 27.3.2023.godine, Upravni odbor JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš.pdf151.4 KB