Javni oglas za popunu radnog mjesta - "Savjetnik za kulturno-umjetničke programe"

Na osnovu članka 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16, 89/18, 23/20, 49/21 i 44/22), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Službene novine Ze-Do kantona broj 8/19, 6/20 i 19/20); članka 23. Pravila Javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš, Odluke o raspisivanju konkursa za popunu radnih mjesta JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš, broj: 02-03-35/23 od 03.03.2023. godine i Suglasnosti Općinskog načelnika broj: 02-400/23 od 13.03.2023. godine, direktor Javne Ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš raspisuje javni oglas za popunu radnog mjesta Javne Ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš "Savjetnik za kulturno-umjetničke programe" – 1 (jedan) izvršilac.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas za popunu radnog mjesta - Savjetnik za kulturno-umjetničke programe.pdf244.81 KB