Javni oglas za izbor i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Opća biblioteka Vareš

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana6.; 7.; i 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe broj: 01-149/20 od 29.10.2020. godine, u postupku imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima iz nadležnosti općinskog načelnika, Općinski načelnik Općine Vareš objavljuje javni oglas za izbor i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Opća biblioteka Vareš.

PrilogVeličina
Javni oglas predsjednika i članova Bibliotetka.pdf264.32 KB