JPU “Dječije obdanište Vareš“ raspisuje javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci

Na osnovu člana 32. i člana 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:7/10, 8/12), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:8/19), članova:13a, 13b, Odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JPU“ Dječije obdanište Vareš“ (broj:01-047/22, broj:01-214/22, broj ), Odluke o raspisivanju konkursa broj:01-222/22, kao i saglasnosti Osnivača broj:02-2093/22 po ovlaštenju v.d. direktora JPU “Dječije obdanište Vareš“ raspisuje javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
KONKURS Zdravstveni radnik.pdf289.36 KB