JP "Vareš-stan" d.o.o. Vareš raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZDK  ("Sl. novine ZDK"  br. 8/19),  člana 10. tačke 10.4.7.  Statuta JP "Vareš-stan" d.o.o. Vareš  i člana 9. Pravilnika o radu JP "Vareš-stan" d.o.o. Vareš i Odluke direktora broj: 140/22 od 07.04.2022.godine, JP "Vareš-stan" d.o.o. Vareš raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službi za tehničke poslove u JP "Vareš-stan" d.o.o. Vareš.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas JP Vareš-stan d.o.o. Vareš.pdf145.07 KB