Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupština Javnih preduzeća

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 64/13), člana 15. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe  broj: 01-149/20 od 29.10.2020, Općinski načelnik objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupština Javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš

PrilogVeličina
Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova skupština javnih preduzeća čiji je Osnivač Općina Vareš.pdf303.96 KB