Javni oglas o prodaji nekretnina, stambeni prostori u vlasništvu Općine Vareš

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7.,8. i 10. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš, broj: 01-16/22 od  31.01.2022. godine, Općinski načelnik raspisuje javni oglas o prodaji nekretnina, stambeni prostori u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitaticije.

Kompletan oglas pogledajte u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas, stan G blok.pdf250.59 KB