Javni oglas o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Vareš lokalitet- naselje Dabravine

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2.,5.,7.,8. i 10. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš, broj: 01-245/21 od 30.11.2021. godine, Općinski načelnik,  raspisuje javni oglas o prodaji  građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitacije (lokalitet- naselje Dabravine).

Oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
JAVNI OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA (naselje Dabravine).pdf266.63 KB