Čestitka u povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Građankama i građanima Vareša, svim građankama i građanima naše domovine Bosne i Hercegovine, upućujem iskrene čestitke u povodu 25. novembra – Dana državnosti BiH. Naša domovina BiH je bila i ostala zemlja svih njenih građana, ljudi koji je osjećaju svojom u duhu njene višestoljetne tradicije i povijesti i u duhu načela ZAVNOBIH-a.

Načelnik se sastao sa Vijećem učenika O.Š. "Vareš"

Povodom nastupajućeg Dana državnosti BiH načelnik općine Vareš gosp. Avdija Kovačević je danas 20.11.2015. upriličio doček za Vijeće učenika iz osnovne škole "Vareš". Učenici su tom prilikom pitali načelnika o značaju datuma 25. novembar i načinu obilježavanja istog, funkciji načelnika i o mnogim drugim stvarima koje su ih zanimale.

Poziv vlasnicima ruševnog objekta

Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije općine Vareš ovim putem poziva vlasnike dvojnog  porodičnog stambenog objekta koji se nalazi u ulici Jušići  u Varešu, na zemljištu označenom kao k.č.br.682 i k.č.br.683  K.O. Vareš (n.p.). Prema podacima katastarskog operata predmetni objekat je dijelom  u posjedu Vrebac  (Ivo) Joze, a dijelom u posjedu Šabić (Ivo) Ante.

Kompletan poziv preuzmite u prilogu!

Postignut sporazum o načinu deblokade računa Općine Vareš

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević, rukovoditelj Kantonalne porezne ispostave ZDK Sabahudin Ibrahimagić i načelnik Općine Vareš Avdija Kovačević na današnjem sastanku (13.11.2015. godine) u Zenici dogovorili su način deblokade računa Općine Vareš, kojoj su zbog dugovanja rješenjima Porezne uprave bili blokirani depozitni općinski računi.

Započeti pregovori oko realizacije projekta "Geopark Vareš"

Na poziv općinskog načelnika dana, 06.11.2015. godine održan je sastanak s ministrom za prostorno uređenje, promet i komunikacje i zaštitu okoline ZDK Goranom Bulajić. Posjetu su inicirali predstavnici poduzeća Geoworks d.o.o. iz Tuzle koji su u proteklih godinu i pol intenzivno radili na istraživanju ovog područja.

Mogućnost kapitalnih ulaganja u Vareš

U uredu načelnika općine Vareš danas 11.11.2015. godine održan je sastanak između članova Uprave za kapitalna ulaganja JP EP BiH, ministarstva poljoprivrede, vodopriverede i šumarstva ZDK i lokalne zajednice. Pored načelnika općine Avdije Kovačević i njegovih pomoćnika sastanku su prisustvovali ispred ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ministar Himzo Smajić sa pomoćnicima i član Uprave za kapitalna ulaganja JP EP BiH gospodin Besim Imamovć sa suradnicima.

Mato Zovko uručio donaciju općini Vareš i OO HDZ Vareš

Dana 05.11.2015. godine u radnoj posjeti općinskom načelniku i predsjedniku OO HDZ Vareš bio je načelnik općine Žepče Mato Zovko. U razgovoru s načelnikom općine Avdijom Kovačević i predsjedavajućim općinskog vijeća Zdravkom Marošević, načelnik općine Žepče upoznat je s alarmantnom situacijom u našoj općini. Zovko je uručio skromnu donaciju u uredskom materijalu općini Vareš kako bi ista mogla funkcionirati do deblokade računa.

Održana osnivačka skupština „Udruženja / Udruge poslodavaca Vareš“

Na inicijativu skupine gospodarstvenika iz Vareša i Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK, dana 03.11.2015. godine u dvorani općine Vareš održana je Osnivačka skupština „Udruženja/Udruge poslodavaca VAREŠ“. Osnivačkoj skupštini Udruženja/Udruge poslodavaca Vareš prisustvovalo je 15 vlasnika i direktora kompanija koje posluju na području općine Vareš.

Konkurs za dodjelu stipendija 2015-2016

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2015./2016.godinu.

Kompletan konkurs preuzmite u prilogu.

Odluka o radnom vremenu

Na osnovu člana 36.(2) Zakona o radu (Sl. novine F BiH", br. 62/15) u vezi sa članom 47. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine F BiH": br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i članom 48. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine F BiH", br. 49/05) i člana 33. Statuta Općine Vareš, broj: 01 - 16211 2 od 1 1.09. 201 2. godine (prečišćeni tekst),Općinski načelnik Općine Vareš, donosi Odluku o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u općinskim službama.

Udruženi sadržaj