Bajramska čestitka općinskog načelnika i predsjedavajućeg OV Vareš

Svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti sve najbolje povodom nastupajućeg praznika Bajrama žele općinski načelnik gosp. Avdija Kovačević i predsjedavajući OV Vareš gosp. Zdravko Marošević.

Javni oglas - usklađivanje i registracija redova vožnje 2015

Na osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Sužbene novine  Federacije BiH“,broj: 28/06 i 2/10 ) i člana 4. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/06, 91/14, 98/14 ) Općinski načelnik, raspisuje javni oglas o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama Borovica - Vareš i Duboštica - Vareš.

Javni poziv za podizanje zasada maline

Na osnovu Programa realizacije poticajnih mjera zapošljavanja pripadnika braniteljske populacije Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona broj:02-14-13626/15 od 25.06.2015.godine, Općina Vareš objavljuje javni poziv za podizanje zasada maline koje će sufinancirati Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona kroz projekat samozapošljavanja.

Poziv pruzmite u prilogu!

Poziv vlasnicima ruševnog objekta - Hitno

Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije općine Vareš ovim putem poziva vlasnike porodičnog stambenog objekta koji se nalazi u ulici Nikovac u Varešu, na zemljištu označenom kao k.č.br.610 K.O. Vareš (n.p.), pored regionalnog puta R-444.

Konkurs - pomoć djeci branilaca 2015

Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 4/l4) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima - djeci branilaca za školsku 2015/2016. godinu.
 
Konkurs je otvoren od 01.07. - 15.07.2015. godine. Kompletan konkurs preuzmite u prilogu!

Načelnik općine i Štrajkački odbor postigli sporazum

Na sastanku održanom 16.06. 2015. godine Štrajkački odbor na čelu sa Miralemom Musom i Općinski načelnik. Gosp. Avdija Kovačević postigli su sporazum o međusobnim pravima i obavezama nakon donošenja odluke o zamrzavanju štrajka do daljnjeg.

Sporazum preuzmite u prilogu.

Ministar Edin Ramić u posjeti Varešu

Dana, 18.05.2015. godine Općinu Vareš je posjetio Federalni ministar za raseljene i izbjegle osobe Edin Ramić. Sastanku su pored općinskog načelnika Avdije Kovačevića prisustvovali šef kabineta Ibrahim Spahić i pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti Mersad Đido. Ministar je upoznat sa situacijom kada je povratnička populacija u pitanju i o svim započetim aktivnostima kada je ovo ministarstvo u pitanju.

Sporazum o određivajnu osnovnih funkcija koje će se obavljati za vrijeme generalnog štrajka


Kompletan sporazum preuzmite u prilogu.

Obavijest o dodijeljenim stipendijama za 2014-2015. godinu

U prilogu preuzmite listu studenata kojima je odobrena stipendija za studijsku 2014-2015. godinu. Potrebno je da se svi studenti sa liste jave u službu BiZ-a radi preuzimanja rješenja o dodjeli stipendije.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 173/15 od 30.03.2015. godine i člana 96. Statuta Općine Vareš (prečišćeni tekst), broj: 01-162112 od 11. 09.2012. godine, u otvorenom postupku javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji klizišta na regionalnom putu R 444 Podlugovi - Vareš (klizište broj 2 - Kapija 2), Općinski načelnik donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku preuzmite u prilogu.

Udruženi sadržaj